Picassos tale til den franske nation
på hans 80-årsdag i 1961

Dream and Lie of Franco 1 Pablo Picasso (1937)
Da jeg var ung, havde jeg som alle unge kunsten, den store kunst som religion, men som årene gik, opdagede jeg, at kunsten, som man betragtede den indtil slutningen af år 1800, over for fremtiden var færdig, døende, forkastet, og at den såkaldte kunstneriske aktivitet med al dens ordgyden, kun er en mangeartet tilkendegivelse af dens dødskamp.

Menneskene løsriver sig og har mere og mere mistet interessen for malerkunst, skulptur og poesi. Skønt det ser modsat ud, har menneskene lagt deres hjerter i helt andre ting: maskiner, videnskabelige opfindelser, rigdom, beherskelse af naturens og jordens kræfter.

Vi føler ikke længere kunsten som en vital nødvendighed som en spirituel fornødenhed, som det var tilfældet i de foregående århundreder.

Mange af os fortsætter med at være kunstnere og beskæftiger os med kunst af en eller anden grund, som har meget lidt at gøre med den ægte kunst, det er snarere af efterligningsånd, af traditionslængsel, af passiv modstand, af kærlighed til praleri, luksus, intellektuel nysgerrighed, mode eller beregning.

Mange kunstnere lever stadig, af vane og snobberi, i en forbigangen fortid. Men størsteparten af alle samfundslag har ikke længere brug for en ærlig udsmykning. Mere og mere lader de nye generationer, der oprigtigt er både kynisk og råt forelskede i mekanik og sport, kunsten i stikken, i museer og biblioteker, som en uforståelig og unødvendig fortidslevning.

Fra det øjeblik, kunsten ikke længere er det element, som føder de bedste, må kunstneren overføre sit talent til alle forsøg på nye formler, nye fantasiluner, til nye udveje for intellektuel humbug.

I kunsten søger folk ikke længere trøst eller ophidselse, men det raffinerede, de rige og de ubeskæftigede, forbrugerne med de største fordele, søger det nye, det ekstraordinære, det originale, det skandaløse.

Og jeg har siden kubismens tid tilfredsstillet disse herrer og kritikere med de mangfoldige bizarrerier, som jeg er komme i tanker om, og jo mindre de forstod det, jo mere beundrede de det.

Ved at underholde med alle disse lege (spøge), denne pjank, alt dette hovedbrud, rebusser og arabesker, er jeg blevet rig. Og det meget hurtigt. For en maler betyder berømmelsen salg, fortjeneste, formue, rigdom.

Som de ved, er jeg berømt og meget rig i dag. Men når jeg er alene med mig selv, har jeg ikke mod til at betragte mig som kunstner i dette ords store og antikke betydning. Det var de store malere som Giotto, Tizian, Rembrandt og Goya.

Jeg er kun en offentlig ”entertainer”, som har forstået sin tid. Det er en bitter tilståelse, mere smertelig end den forekommer, men den har den fordel at være oprigtig.


Dream and Lie of Franco 2 Pablo Picasso (1937)