”Teambuilding uden jægersoldater”

Vi kan tilbyde et særligt teambuilding-arrangement for små grupper (max 7 deltagere),
hvor programmet kunne være:

ü       Anders Raad fortæller om glas, og viser og fortæller hvordan en unikaskål pustes.

ü       Deltagerne puster et glas efter eget design, med hjælp fra glaspusterne.

At puste glas for første gang er en spændende oplevelse - også en oplevelse af at egne grænser kan flyttes.
Deltagerne er helt afhængig af hjælp, som afstemmes efter behov.
Det er en intens opgave at skulle puste glas.
Et øjebliks uopmærksomhed får konsekvens med det samme.
Tid og sted bliver erstattet af koncentration og nært samarbejde.
Deltagerne er på én ad gangen,
og samtidigt har de øvrige deltagere oplevelsen af at være med fra sidelinien.

ü       Efterfølgende vil Anders Raad give en samlet evaluering af glasset og processen.

Vi kan arrangere en let buffet med sandwichs, grønt, kage og frugt for 250,- kr./person,
samt øl, vand og vin til rimelige priser.

Glasarrangement af 3 timers varighed koster 8000,- kr. incl. moms.

Ring og hør nærmere.

Priserne er gældende i 2009